TRẢI NGHIỆM CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Tropical coral TC16 - Conpa concrete texture paint

Tropical Coral – TC16

 • Mã : Tropical Coral – TC16
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

Sweet Coral – SC04

 • Mã: Sweet Coral – SC04
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Sweet Coral SC04 - Conpa concrete texture paint
Deep blue stone DBS15 - Conpa concrete texture paint

Deep Blue Stone – DBS15

 • Mã : Deep Blue Stone – DBS15
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

Smoky Blue – SB14

 • Mã: Smoky Blue – SB14
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Smoky blue SB14 - Conpa concrete texture paint
Mallard green MG08 - Concrete texture paint

MALLARD GREEN – MG08

 • Mã : Mallard Green – MG08
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

dark MALLARD GREEN – d.MG09

 • Mã: Dark Mallard Green – D.MG09
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Dark mallard green DMG09 - Concrete texture paint
Light beige LB05 - Concrete texture paint

LIGHT BEIGE LB05

 • Mã : Light Beige LB05
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

WARM BEIGE – WB06

 • Mã: Warm Beige – WB06
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Warm beige WB06 - Concrete texture paint
Stucco classic effect SCE02 - Concrete texture paint

Stucco Classic Effect SCE02

 • Mã : Stucco Classic Effect – SCE02
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

Light Concrete Effect LCE03

 • Mã: Light Concrete Effect – LEC03
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Light concrete effect LCE03 - Concrete texture paint
Dark grey DG07 - Concrete texture paint

DaRk Grey DG07

 • Mã màu: Dark Grey DG07
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

Volcanic Rock Effect VRE10

 • Mã : Volcanic Rock Effect – VRE10
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Volcanic rock effect VRE10 - Concrete texture paint
Stuco effect os11 - Concrete texture paint

OS. STUCO EF – OS.11

 • Mã màu: OS. STUCO EF – OS.11
 • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết

OS. STUCO EF – OS.13

 • Mã : OS. DARK GREY EF – OS.13
 • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình
Xem chi tiết
Dark grey effect OS13 - Concrete texture paint