[DOWNLOAD] - 2 Mẫu Hợp Đồng Thi Công Sơn Nhà - Sơn Nước

Hợp đồng sơn nhà – sơn nước đúng chuẩn yêu cầu bao gồm những mục nào? Cùng sơn hiệu ứng Conpa tìm hiểu hình thức và nội dung của hợp đồng thi công nhà nước – sơn nhà.

Mẫu hợp đồng thi công sơn nhà - sơn nước
Mẫu hợp đồng thi công sơn nhà – sơn nước

Đọc thêm bài viết: Sơn hiệu ứng là gì?

Tải miễn phí hai mẫu hợp đồng thi công sơn nhà ở – sơn nước: Google Drive

Mẫu hợp đồng thi công sơn nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SƠN NHÀ

 

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm …….

Tại số nhà:……đường ……, phường…….., quận……, tỉnh/tp………….Hai bên gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG SƠN NHÀ  ( gọi tắt là Bên A)

Ông/bà:……. …….………………………………………………………………

Số CMTND ………………Cấp ngày………………Tại : ………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

BÊN NHẬN THI CÔNG SƠN NHÀ NHÀ ( gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề: …………………………………………………………

Ngày cấp………………Nơi cấp: ………………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ …. với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. QUY MÔ SƠN NHÀ, TIẾN ĐỘ THI CÔNG

– Công trình:  thi công sơn nước…………………………………………………

– Địa chỉ sơn nhà………………………………………………………………..

– Cấu tạo công trình: ……………………………………………………………

– Kết cấu: ………………………………………………………………………

– Quy mô: ………………………………………………………………………

– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày  ………………………………

– Thời gian hoàn thiện kết thúc thi công bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ vào ngày ………………, nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng: …………………………..đ (chưa bao gồm Thuế VAT)

Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo từng giai đoạn. Hồ sơ thanh toán các đợt gồm: Biên lai thu tiền nếu thanh toán bằng tiền mặt.

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng ….…… ngày làm việc kể từ khi Bên B hoàn thành các công đoạn. Thi công tương ứng hoặc chậm nhất sau ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của Bên B.

Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là quá ………… ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán mà không có cam kết cụ thể thì Bên B có quyền tạm ngưng thi công công trình.

Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là quá ….…… ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công.

Ngay khi công trình được bên B bàn giao cho bên A và bên A đưa vào sử dụng hoặc ngay khi bên A ký biên bản nhận bàn giao nhà từ bên B. Hai bên tiến hành quyết toán công trình và bên A thanh toán dứt điểm cho bên B, phần chi phí còn lại kể cả phần chi phí phát sinh nếu có.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ bên A

Thay mặt bên B giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công, bên A có mặt để ký nghiệm thu từng phần. Nghiệm thu toàn bộ công trình theo thông báo bên B chậm nhất trong vòng … ngày kể từ ngày nhận thông báo về việc nghiệm thu.

Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình, chịu trách nhiệm về quyền sở hữu nhà đất, tạm ứng và thanh toán đúng thời hạn.

Quyền và nghĩa vụ bên B

Cung cấp bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, bàn giao nguồn, vị trí đấu nối và thanh toán tiền điện, nước phục vụ thi công trong suốt thời gian thi công.

Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt công nhân, chấp nhận các quy định về trật tự, an ninh, khai báo tạm trú.

Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu xảy ra hỏng hóc thì bên B phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại.

ĐIỀU 4: CAM KẾT

Nếu trong quá trình thi công xảy ra xung đột hay có vướng mắc thì hai bên phải bàn bạc và thống nhất.

Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ở trên, nếu không thực hiện thì phải tự chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật.

Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Kí và ghi rõ họ tên                                                                                                                                  Kí và ghi rõ họ tên

Xem thêm: Chuyên gia tư vấn mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn, thủ tục gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *