• Mã màu : Stucco Classic Effect – SCE02
  • Với hiệu ứng màu sắc chân thực, tạo cảm giác thân thiện, độc đáo, sơn hiệu ứng thay đổi màu sắc theo ánh sáng hấp thụ.
  • Sản phẩm sơn trang trí dùng cho nội – ngoại thất công trình.

 

  • Name code: Stucco Classic Effect – SCE02
  • A decorative paint imitates concrete surface for both the interior and exterior of a construction. With natural color effects, it helps create a friendly yet unique feeling. Color shade can vary with level of light absorbed.
  • Deco coatings for interior and exterior spaces.