• Mã màu: OS. STUCCO EF – OS.11
  • Sản phẩm sơn tạo hiệu ứng bê tông, bắt chước cấu trúc của bê tông. Một nền trung tính lý tưởng cho các màu khác. Thể hiện sự mạnh mẽ, ổn định và an toàn. Màu sắc của sự nghiêm túc và thanh lịch
  • Dùng cho trang trí nội – ngoại thất công trình

  • Name code: OS. STUCO EF – OS.11
  • A neutral background ideal for all colors.  By showcasing firmness, steadiness and reliability, it is a tone of solemnity yet elegancy.
  • Deco coatings for interior and exterior spaces.