• Mã màu : Volcanic Rock Effect – VRE10
  • Hiệu ứng cấu trúc giả bê tông trên nền đá xám núi lửa, mang chất mạnh mẽ, ổn định và an toàn. Màu sắc nhấn mạnh không gian, làm nền cho các vật liệu khác.
  • Sản phẩm sơn trang trí tạo hiệu ứng bê tông dùng cho nội – ngoại thất công trình

  • Name code: Volcanic Rock Effect – VRE10
  • Concrete structural effect on grey volcano rock like background, featuring strength, stability and safety. A color deepening the background to highlight other materials.
  • Deco coatings for interior and exterior spaces.