Không gian phòng ngủ  căn hộ
Không gian phòng ngủ căn hộ
Không gian phòng khách lớn của căn hộ HAGL
Không gian phòng khách lớn của căn hộ HAGL
Hình ảnh bên trong căn hộ
Hình ảnh bên trong căn hộ
Phòng ngủ căn hộ HAGL3
Phòng ngủ căn hộ HAGL3
Bếp và thiết kế sơn hiệu ứng
Bếp và thiết kế sơn hiệu ứng
Không gian bên trong căn hộ
Không gian bên trong căn hộ
Cửa sổ phòng ngủ căn hộ
Cửa sổ phòng ngủ căn hộ
Thiết kế độc đáo đa tầng với sơn hiệu ứng bê tông bắt mắt
Thiết kế độc đáo đa tầng với sơn hiệu ứng bê tông bắt mắt
Gian bếp của căn hộ
Gian bếp của căn hộ